Zasady certyfikacji ekologicznej gospodarstwa i przetwórstwa.

Ponieważ coraz częściej w sferze publicznej pojawia się temat związany z procesem certyfikacji ekologicznej, postanowiliśmy w końcu zebrać wszystko w jedną całość i opisać temat na naszej stronie.

Jeśli chcecie się dowiedzieć jak to dokładnie wygląda od strony producenta i przetwórcy, dlaczego certyfikat jest taki ważny, co trzeba zrobić aby spełnić warunki produkcji i przetwórstwa produktów ekologicznych, czy chcąc sprzedawać np. sok jabłkowy, cydr lub wino z zielonym listkiem na butelce trzeba mieć aktualny certyfikat tylko na surowiec, czy również na przetwórstwo, czy może niestety jeden i drugi, co to jest nierzetelny marketing ekologiczny (greenwashing) – to ten tekst jest dla Was.

Zależy nam na popularyzacji kwestii zdrowego i naturalnego rolnictwa, bo niestety nadal wiele osób myśli, że żywność ekologiczna to jakaś fanaberia, a nawet oszustwo…

Przepisy dokładnie określają, kiedy można legalnie posługiwać się określeniami typu bio, eko, organic, itp., które sugerują ekologiczne i naturalne właściwości produktów spożywczych, w tym oczywiście napojów (również fermentowanych). Ich celem jest ochrona tych przedsiębiorców, którzy faktycznie podejmują wysiłek wytworzenia zdrowej, przyjaznej środowiskowo, ekologicznej żywności. Wielu producentów nie zdaje sobie sprawy z tego, że działa nieetycznie, dodatkowo łamiąc prawo. Jest też grupa przedsiębiorców, którzy używając tego typu oznaczeń, dość cynicznie i z pełną premedytacją wprowadzają konsumentów w błąd.

Wśród przykładów takich oznaczeń w ustawie wyraźnie wymieniono bio i eko, ale ich katalog jest otwarty. Czyli do tego typu nazw mogą być zakwalifikowane informacje i nazwy typu: Naturalne, biodynamiczne, organiczne, z ekologicznie czystych rejonów, Raciechowice gmina ekologiczna, z naturalnych źródeł, z ekologicznych sadów, BIO ACTIVE, EKOLAND, BIO FIX… itp.

Zresztą, te trzy ostatnie musiały jakiś czas temu zmienić nazwę i logotyp.

Jeżeli chodzi o konsekwencje bezprawnego posługiwania się określeniami typu bio, eko, natural, organic, itp. to wskazane są one w polskiej ustawie o rolnictwie ekologicznym.

Mówi ona, że: Podmiot, który wprowadza do obrotu tak oznaczone towary, podlega karze pieniężnej w wysokości do 200% korzyści majątkowej uzyskanej lub którą mógłby uzyskać za wprowadzone do obrotu produkty, nie niższej jednak niż 1000 zł.

Taki podmiot będzie zmuszony również zmienić oznakowania swoich produktów na takie, które nie wprowadzają w błąd i wycofać z rynku swój produkt na własny koszt. Bezprawne używanie określeń bio, eko, natural lub organic, itp. może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji, a osoby posługujące się określeniami sugerującymi ekologiczne właściwości produktów, mogą naruszać ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Kolejną kwestią jest bardzo popularne określenie „lokalne”, „jakościowe”, „rzemieślnicze” lub „kraftowe”.
W przypadku win, cydrów i wszystkich innych napojów fermentowanych, aby takich używać, aktualnie należy posiadać certyfikat niezależnego, małego producenta napojów fermentowanych i odpowiedni wpis w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich wydawanego przez KOWR.

Certyfikat ekologiczny

Certyfikacja naszego gospodarstwa obejmuje kilkuetapowy proces związany z oceną jakościową surowca, procesu przetwórczego, pakowania i dystrybucji naszych produktów. Kluczowe są dwa certyfikaty, które otrzymujemy na każdy rok kalendarzowy, po wnikliwej kontroli jednostki certyfikującej. W naszym przypadku, jest to Biuro Certyfikacji COBICO. Certyfikacja dotyczy zarówno upraw (surowca), jak również samego procesu produkcyjnego.

Uprawy

Przy każdej kontroli sprawdzane są dokumenty niezbędne do prowadzenia gospodarstwa ekologicznego, w których wpisujemy daty i rodzaje wykonanych zabiegów agrotechnicznych, zakupu i czynności związanych z żywieniem, pielęgnacyjnych oraz weterynaryjnych zwierząt gospodarskich, środków produkcji rolnej i ochrony roślin, a także dokładne daty zbiorów i rodzaj oraz wielkość produkcji ekologicznej. W tym celu wypełniamy następujące dokumenty:

1. karta uprawy,
2. rejestr zwierząt,
3. rejestr paszowy,
4. rejestr pielęgnacji i leczenia zwierząt,
5. rejestr sprzedającego produkty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego,
6. deklarację sprzedającego,
7. rejestr zakupu środków produkcji,
8. rejestr zakupionych i wykorzystanych nawozów dozwolonych
9. rejestr wypasu,
10. rejestr czynności agrotechnicznych,
11. bilans paszowy oraz,
12. wniosek o zatwierdzenie etykiety potwierdzającej, że produkty pochodzą z gospodarstwa ekologicznego.

Podczas każdej wizyty, inspektorzy dokonują kontroli w celu sprawdzenia czy działamy zgodnie z wszelkimi wymogami upraw i hodowli ekologicznej. Po zakończeniu kontroli inspektorzy przygotowują protokół pokontrolny w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich pozostaje w kontrolowanym gospodarstwie, a drugi otrzymuje organizacja certyfikująca dane gospodarstwo.

Za każdym razem otrzymujemy od jednostki certyfikującej plan kontroli przykład w linku.

Starający się o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie gospodarstwa metodami ekologicznymi w Polsce mają do dyspozycji następujące rodzaje grup certyfikatów:
– akwakultury,
– produkcji zwierzęcej i roślinnej,
– zbioru ze stanu naturalnego,
– przetwarzania, wprowadzania do obrotu, importu,
– pszczelarstwa

W uprawach ekologicznych nie stosuje się nawozów sztucznych, syntetycznych środków ochrony roślin (pestycydów, fungicydów, herbicydów itd.), w celu zwalczania chorób, szkodników i chwastów wykorzystuje się przede wszystkim prawidłowy płodozmian oraz metody biologiczne i agrotechniczne.

Co warte podkreślenia, produkty ekologiczne produkowane są bez użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Oczywiście można stosować naturalne sposoby nawożenia.

Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym – link

Wykaz produktów naturalnych innych niż nawozy i środki poprawiające właściwości gleby, które mogą być stosowane w
rolnictwie ekologicznym – link

Wykaz dostępnego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi – link

Przetwórstwo

W produkcji żywności ekologicznej korzystać można z bardzo wąskiej i zamkniętej listy dodatków i konserwantów. Założenie jest takie, aby w jak najmniejszym stopniu zmieniać surowiec i zachować jego naturalną jakość.

Proces powstawania produktu kontrolowany jest aż do etapu, gdy zostanie on zamknięty w opakowanie finalne i nie ma możliwości naruszenia jego zawartości. W takiej postaci trafia on na sklepowe półki lub bezpośrednio do klientów.

Te same zasady obowiązują w całej Europie.

Koszty kontroli i certyfikacji ekologicznej są dość wysokie, a procedury związane z zatwierdzaniem wniosków trwają bardzo długo, jednak funkcjonowanie systemu kontroli i certyfikacji jest podstawowym gwarantem dla konsumenta, że żywność wyprodukowana została zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego i jest wolna od pozostałości środków ochrony roślin, a podczas ich produkcji nie stosowano np. napromieniania, czy składników modyfikowanych genetycznie.

Na wszystkich produktach ekologicznych umieszczone jest wspólnotowe logo (zielony liść), które znacznie ułatwia konsumentom rozpoznawanie i identyfikowanie produktów eko.

eko Farma certyfikat ekologiczny

Wyroby ekologiczne muszą spełniać surowe warunki na każdym etapie produkcji, przygotowania, przechowywania, transportu i dystrybucji.

Obok logo produkcji ekologicznej UE musi być umieszczony numer jednostki certyfikującej, a także miejsce produkcji surowców rolnych wchodzących w skład produktu.

Każde gospodarstwo lub zakład zajmujący się przetwórstwem produktów ekologicznych musi mieć zatwierdzony przez jednostkę certyfikującą tzw.
PROCEDURĘ PRZETWÓRSTWA/PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH – link.

Każdy produkt musi posiadać swoją oddzielną kartę opisującą nie tylko proces produkcyjny, ale również skład i pochodzenie poszczególnych półproduktów wchodzących w skład gotowego produktu.

Ochrona środowiska

Dodatkowo, wszystkie produkty pakujemy w biodegradowalne opakowania, butelki i słoiczki zwrotne. Wszystkie procesy produkcyjne związane z przetwórstwem produktów pochodzących z naszego gospodarstwa są zbilansowane i przyjazne dla środowiska. Potwierdza to nagroda środowiskowa EKO HERO Małopolski, za innowacyjne, ekologiczne rozwiązania, zbilansowany proces produkcji i pracę na rzecz ochrony środowiska naturalnego, którą otrzymaliśmy w 2020r.
Energię elektryczną pozyskujemy z instalacji fotowoltaicznej, posiadamy własną biologiczną oczyszczalnię i system pozyskiwania wody deszczowo-gruntowej.

Zapraszamy do naszego sklepu online – link.