Eko Hero Małopolski

Wszystkie produkty pakujemy w biodegradowalne opakowania, butelki i słoiczki zwrotne. Wszystkie procesy produkcyjne związane z przetwórstwem produktów pochodzących z naszego gospodarstwa są zbilansowane i przyjazne dla środowiska. Potwierdza to nagroda środowiskowa EKO HERO Małopolski, za innowacyjne, ekologiczne rozwiązania, zbilansowany proces produkcji i pracę na rzecz ochrony środowiska naturalnego, którą otrzymaliśmy w 2020r.
Energię elektryczną pozyskujemy z instalacji fotowoltaicznej, posiadamy własną biologiczną oczyszczalnię i system pozyskiwania wody deszczowo-gruntowej.

eko hero Eko Farma